Prof. Dr. Roman Holec

Publikationen


Monographien


Dejiny plné dynamitu. Bratislavský chemický koncern Dynamit Nobel na križovatkách stredoeurópskych dejín 1873 - 1960. (Explosive History.Chemical Factory of Dynamit Nobel at the Crossroads of Central European Development, 1873 - 1960), Bratislava 2011.
Coburgovci a Slovensko (Coburgs and Slovakia). Bratislava 2010. Dinamitos történelem. A pozsonyi Dynamit Nobel vegyipari konszern a közép-európai történelem keresztútján 1873 - 1945. (Explosive History. Chemical Factory of Dynamit Nobel at the Crossroads of Central European Development, 1873 - 1945), Bratislava 2009.
Zus. Mit Hallon, L´udovít: Tatra banka v zrkadle dejín. (The Tatra Bank in the Mirror of History), Bratislava 2007.
Zus. mit Pál, Judit: Aristokrat v službách štátu. Gróf Emanuel Péchy (Aristocrat in the Service of State. Count Emanuel Péchy), Bratislava 2006.
Zabudnuté osudy (The forgotten Fates). Martin, Matica slovenská 2001. Poslední Habsburgovci a Slovensko (The last Habsburgs and Slovakia), Bratislava 2001.
Tragédia v Černovej a slovenská spoločnosť (Tragedy in Cernova and the Slovak Society). Martin, Matica slovenská 1997.
Ekonomický nacionalizmus v strednej Európe v 19. storočí (Economic Nationalism in Central Europa in the 19th Century), Bratislava 1995.
Poľnohospodárstvo na Slovensku v poslednej tretine 19.storočia (Agriculture in Slovakia in the last Third of the 19th Century), Bratislava 1991.

Herausgeberschaften


Historiography in Motion. Slovak Contributions to the 21st International Congress of Historical Sciences. Banská Bystrica, hrsg. mit: Kožiak, R., State Scientific Library 2010 (CD-Room).
Diktatura - válka - vyhnání. Kultury vzpomínání v českém, slovenském a německém prostředí od roku 1945 (Diktatur-Krieg-Vertreibung. Erinnerungskulturen in Tschechien, der Slowakei und Deutschland seit 1945, hrsg. mit: Cornelissen, Christoph/ Holec, Roman/ Pešek, Jiří, Ústí nad Labem 2007.
Diktatur-Krieg-Vertreibung. Erinnerungskulturen in Tschechien, der Slowakei und Deutschland seit 1945, hrsg. mit: Cornelissen, Christoph/ Holec, Roman/ Pešek, Jiří, Essen 200.
Years of the Slovak Cooperative Movement. Victories and Defeats, Bratislava 1997.
150 rokov slovenského družstevníctva. Víťazstvá a prehry (150 Years of the Slovak Cooperative Movement. Victories and Defeats), Bratislava1995.

Aufsätze (Auswahl)


Scurtă istorie a Slovaciei (A Concise History of Slovakia). Bucureşt 2011, S. 275-298; 321-331.
Prvá svetová vojna (The First Word War). Bratislava2008, S. 99-135; 248.
Slovaška zgodovina (History of Slovakia), Ljubljana 2005, S. 226-244; 264-272.
Slovensko na začiatku 20. storočia (Slovakia on the Beginning of 20th Century). Bratislava 2004, S. 81-126; 215-220.
Krátke dejiny Slovenska. (A Concise History of Slovakia). Bratislava 2003, S. 221-238; 257-263.