Professor Agnieszka Kościańska

 

Publications

Monographs

Agnieszka Kościańska, Zobaczyć łosia. Historia polskiej edukacji seksualnej od pierwszej lekcji do internetu  [To See a Moose: The History of Polish Sex Education from the First Lesson to the Internet], Wołowiec, Czarne, 2017

Agnieszka Kościańska, Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce [Gender, Pleasure and Violence: The Construction of Expert Knowledge of Sexuality in Poland], Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.

Agnieszka Kościańska, Potęga ciszy. Konwersja a rekonstrukcja porządku płci na przykładzie nowego ruchu religijnego Brahma Kumaris [The Power of Silence: Gender and Religious Conversion - The Case of a New Religious Movement, the Brahma Kumaris], Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.

Edited volumes

Kamila Dąbrowska, Magdalena Grabowska, Agnieszka Kościańska, eds., Antropologia wobec dyskryminacji[Anthropology Against Discrimination], Warsaw: University of Warsaw Press, 2015.

Agnieszka Kościańska, Antropologia seksualności. Teoria, Etnografia, Zastosowanie [Anthropology of Sexuality: Theory, Ethnography, Application], Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.

Renata E. Hryciuk, Agnieszka Kościańska, Gender: Perspektywa antropologiczna [Gender: An Anthropological Perspective], Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. 

Katarzyna Leszczyńska, Agnieszka Kościańska, Kobiety i religie [Women and Religions], Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos", 2006.

Articles

Agnieszka Kościańska, Sex on equal terms? Polish sexology on women's emancipation and "good sex" from the 1970s to present, Sexualities 19, no. 1-2 (2016): 236-256.

Agnieszka Kościańska, Historia jako wiedza konieczna. Z antropologicznych badań dyskursu eksperckiego o seksualności [History as a Necessary Knowledge: The Anthropology of Sexuality], Rocznik Antropologii Historii 5, no. 8, (2015): 27-40.

Agnieszka Kościańska, Beyond Viagra: Sex Therapy in Poland, Czech Sociological Review 5, no. 6 (2014): 919-38.

Agnieszka Kościańska, Feminist and Queer Sex Therapy: The Ethnography of Expert Knowledge of Sexuality in Poland, in Rethinking Ethnography in Central Europe, edited by Hana Cervinkova, Michal Buchowski and Zdenek Uherek, New York: Palgrave Macmillan, 2015, pp. 45-131.

Agnieszka Kościańska, The 'power of silence:' Spirituality and women's agency beyond the Catholic Church in Poland, Focaal-European Journal of Anthropology, no. 53 (2009): 56-71.

The full list of publications can be found here.