Dr. Krzysztof Persak

Publikationen


Monographien

Krzysztof Persak, Odrodzenie harcerstwa w 1956 roku [The Rebirth of the Polish Scouting Movement in 1956] (Warszawa: Trio, 1996).

Krzysztof Persak, Sprawa Henryka Hollanda [Henryk Holland Affair] (Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN & Instytut Pamięci Narodowej, 2006).


Herausgeberschaften

Paweł Machcewicz and Krzysztof Persak, eds, Wokół Jedwabnego [Jedwabne and Beyond], T. 1: Studia [vol. 1: Studies]; T. 2: Dokumenty [vol. 2: Documents] (Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2002).

Krzysztof Persak and Łukasz Kamiński, eds., A Handbook of the Communist Security Apparatus in East Central Europe, 1944-1989 (Warsaw: Institute of National Remembrance, 2005).

Łukasz Kamiński, Krzysztof Persak, and Jens Gieseke, eds, Handbuch der kommunistischen Geheimdienste in Osteuropa 1944 - 1991, (Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht, 2009).

Krzysztof Persak and Łukasz Kamiński, eds, Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944-1989 [Chekists: State Security in European Countries of the Soviet Bloc, 1944-1989] (Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2010).

Dariusz Stola and Krzysztof Persak, eds, PZPR jako machina władzy [Polish United Workers' Party as Machinery of Power] (Warszawa, Instytut Studiów Politycznych PAN & Instytut Pamięci Narodowej, 2012).

Antoni Dudek, Aleksander Kochański, and Krzysztof Persak, eds, Centrum władzy. Protokoły posiedzeń kierownictwa PZPR. Wybór z lat 1949-1970 [The Centre of Power: Protocols of the PUWP Leadership Meetings: Selection from the years 1949-1970] (Warszawa, Instytut Studiów Politycznych PAN, 2000).

Jerzy Poksiński, Aleksander Kochański, and Krzysztof Persak, eds, Kierownictwo PPR i PZPR wobec wojska 1944-1956 [The Leadership of the Polish Workers' Party and the Polish United Workers' Party vis-à-vis the Polish Military, 1944-1956] (Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2003).

Włodzimierz Janowski, Aleksander Kochański, and Krzysztof Persak, eds, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990 [Handbook on the Structure and Personnel of the Polish United Workers' Party Central Apparatus, 1948-1990]( Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2000).

Aleksander Kochański, Galina P. Muraszko, Albina F. Noskowa, Andrzej Paczkowski, and Krzysztof Persak, eds, Polska w dokumentach z archiwów rosyjskich 1949-1953 [Poland as Seen through Documents from Russian Archives, 1949-1953] (Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2000).

Krzysztof Persak, ed., Komuniści wobec harcerstwa 1944-1950 [The Communists vis-à-vis the Polish Scouting Movement, 1944-1950] (Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 1998).

Andrzej Friszke, Krzysztof Persak, and Paweł Sowiński, eds, "Solidarność" od wewnątrz 1980-1981 ["Solidarity" Movement from Within, 1980-1981] (Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN & Instytut Pamięci Narodowej, 2013).

Krzysztof Persak et al., eds, Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia z dziejów Polski w XX wieku [From Piłsudski to Wałęsa: Studies in Polish History in 20th Century] (Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN & Instytut Pamięci Narodowej, 2008).

Krzysztof Persak and Paweł Machcewicz, eds, Polski wiek XX [Poland's 20th Century], T. 1: Dwudziestolecie [vol. 1: The Decades of 1920s and 1930s] (Warszawa: Bellona, 2009).

Krzysztof Persak and Paweł Machcewicz, eds, Polski wiek XX [Poland's 20th Century], T. 2: II wojna światowa [vol. 2: Second World War] (Warszawa: Bellona, 2010).

Krzysztof Persak and Paweł Machcewicz, eds, Polski wiek XX [Poland's 20th Century], T. 3: PRL od lipca 44 do grudnia 70 [The Polish Peoples' Republic, 1944-1970] (Warszawa: Bellona, 2010).

Krzysztof Persak and Paweł Machcewicz, eds, Polski wiek XX [Poland's 20th Century], T. 4: PRL od grudnia 70 do czerwca 89 [Polish Peoples' Republic, 1970-1989] (Warszawa: Bellona, 2011).


Aufsätze

Krzysztof Persak, 'Jedwabne before the Court. Poland's Justice and the Jedwabne Massacre - Investigations and Court Proceedings, 1947-1974', East European Politics and Societies 25, no. 3 (2011): 410-432 [reprinted in: The Holocaust in Occupied Poland: New Findings and New Interpretations, edited by Jan T. Gross (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012), 29-54].

Krzysztof Persak, 'Mutations et usage public de l'historiographie polonaise de la seconde moitié du XXe siècle', in Archives et histoire dans le sociétés postcommunistes, edited by Sonia Combe et al. (Paris: La Découverte/BDIC, 2009), 301-317.

Krzysztof Persak, 'Le crime de Jedwabne: effacer et retrouver ses traces après la guerre', in Juifs et Polonais 1939-2008, edited by Jean-Charles Szurek and Annette Wieviorka (Paris: Albin Michel, 2009), 461-480.

Krzysztof Persak, 'The Polish-Soviet Confrontation in 1956 and the Attempted Soviet Military Intervention in Poland', Europe-Asia Studies 58, no. 8 (2006): 1285-1310 [reprinted in: Challenging Communism in Eastern Europe: 1956 and its Legacy, edited by Terry Cox (London & New York: Routledge, 2008), 97-122].

Krzysztof Persak, 'Stalin As Editor: The Soviet Dictator's Secret Changes to the Polish Constitution of 1952', Cold War International History Project Bulletin, 11 (1998): 149-154.

Krzysztof Persak, 'Lengyel források Sztálin lengyelországi politikájáról' [Polish Sources on Stalin's Foreign Policy], Évkönyv. Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete-Közalapítvány/Yearbook. The Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution 6 (1998): 21-36.

Krzysztof Persak, 'Polsko-činské rozhovory v lednu 1957' [The Sino-Polish Talks in January 1957], Soudobé Dějiny/Contemporary History 2 (1997): 338-366.


Rezensionen

Review of Mirosław Tryczyk, Miasta śmierci: Sąsiedzkie pogromy Żydów [Towns of Death: Neighbours' Pogroms of Jews] (Warszawa: Wydawnictwo RM, 2015), in Zagłada Żydów. Studia i Materiały/Holocaust Studies and Materials 12 (2016): 357-374.

Review of Andrzej Friszke, Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi [Anatomy of the Revolt: Kuroń, Modzelewski, and the 'Commandos'] (Kraków: Wydawnictwo Znak 2010), in Wolność i Solidarność. Studia z Dziejów Opozycji wobec Komunizmu i Dyktatury/Freedom and Solidarity: Studies in the History of Opposition to Communism and Dictatorship 2 (2011): 205-210.

The full list of publications can be found here: http://english.isppan.waw.pl/faculty/krzysztof-persak-ph-d/