Dr. Agnieszka Mrozik

Publications

Monographs

Agnieszka Mrozik, Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku [Midwives of the transformation. Women, literature and power in Poland after 1989], Warsaw: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 2012. 

Edited volumes

Monika Rudaś-Grodzka, Barbara Smoleń, Agnieszka Mrozik, et. al., eds, … czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy kanon […forty and four. Literary figures. New canon] (Warsaw: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 2016).

Monika Rudaś-Grodzka, Katarzyna Nadana-Sokołowska, Agnieszka Mrozik, et. al., eds, Encyklopedia gender [Encyclopedia of gender], Warsaw: Czarna Owca, 2014. 

Katarzyna Chmielewska, Agnieszka Mrozik, Grzegorz Wołowiec, PRL – życie po życiu [Polish People’s Republic – life after life] (Warsaw: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 2013).

Articles

Agnieszka Mrozik, Crossing Boundaries: The Case of Wanda Wasilewska and Polish Communism, Aspasia: The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s and Gender History, no. 11 (2017): 19–53.

Agnieszka Mrozik, ‘“Dziadek (nie) był komunistą”. Między/ transgeneracyjna pamięć o komunizmie w polskich (auto)biografiach rodzinnych po 1989 roku’ [“Grandpa was (not) a communist”. Inter/ transgenerational memory about communism in Polish family (auto)biographies after 1989], Teksty Drugie, no. 1 (2016): 46–67.

Agnieszka Mrozik, Nieobecne, ale użyteczne. O pożytkach z komunistek w polskim dyskursie publicznym po 1989 roku [Absent, but useful. Making use of the communist women in Polish public discourse after 1989], in Sporne postacie polskiej krytyki feministycznej po 1989 roku [Disputed figures of Polish feminist criticism after 1989], edited by Monika Świerkosz (Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016), 171–208.

Agnieszka Mrozik, ‘“Traktorzystka to nie kobieta”. Polska polityka płci w okresie Odwilży’ [“A female tractor driver is not a woman”. The politics of gender during the Polish Thaw], in Przełom Października ‘56 [The breakthrough of October ‘56], edited by Paweł Dybicz (Warsaw: Oratio Recta Foundation, 2016), 133–162.

Agnieszka Mrozik, Prządki (po)rewolucyjnej rzeczywistości. Konstruowanie historii lewicy we wspomnieniach polskich komunistek w latach 60. XX wieku’ [Spinners of the (post)revolutionary reality. Constructing history of the Left in the memoirs of Polish communist women during the 1960s], in Rok 1966. PRL na zakręcie [1966. Polish People’s Republic at a turning point], edited by Katarzyna Chmielewska, Grzegorz Wołowiec, Tomasz Żukowski (Warsaw: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 2014), 255–296.

Agnieszka Mrozik, ‘“Komuniści (nie) mają ojczyzny...” Wanda Wasilewska jako polska (anty)bohaterka narodowa’ [“Communists have no homeland…” A portrait of Wanda Wasilewska], Studia Litteraria et Historica, no. 2 (2013): 528–554.

Agnieszka Mrozik, Women’s Archives as Literary Storerooms: Identity Politics in Women’s (Auto-)biographies, in Polish Literature in Transformation, edited by Ursula Phillips, Knut A. Grimstad, Kris Van Heuckelom (Berlin: LIT Verlag, 2013), 139–154.

Reviews

Review of Hubert Orłowski, Robert Traba and Holger Thünemann, eds, Pokolenia albo porządkowanie historii [Generations, or the ordering of history] (Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2015), in Teksty Drugie 1 (2016): 253–263 (co-authored with Anna Artwińska).

Review of Piotr Lipiński, Bicia nie trzeba było ich uczyć. Proces Humera i oficerów śledczych Urzędu Bezpieczeństwa [Beating does not need to be taught. The trial of Humer and other investigating officers of the Security Office] (Wydawnictwo Czarne, 2016), in Bez Dogmatu 107 (2016): 7–10.

Review of Piotr Szumlewicz, Wielkie pranie mózgów. Rzecz o polskich mediach [Great barinwashing. A tale about Polish media] (Czarna Owca, 2015), in Zadra 1-2 (2015): 88–90.

Review of Anna Krylova, Soviet Women in Combat. A History of Violence on the Eastern Front (Cambridge University Press, 2011), in Bez Dogmatu 101-102 (2014): 101–102.

Review of Małgorzata Fidelis, Women, Communism, and Industrialization in Postwar Poland (Cambridge University Press, 2010), in Teksty Drugie 4 (2011): 112–119.

Full list of publications can be found here: http://ibl.waw.pl/en/abouttheinstitute/academicstaff/mrozik-agnieszka