Dr. Petr Roubal

Publications


Monographs

Petr Roubal, Československé spartakiády [Czechoslovak Spartakiads] (Prague: Academia, 2016).
Petr Roubal, Starý pes, nové kousky: kooptace do Federálního shromáždění a vytváření polistopadové politické kultury.[Cooptations into the Federal Assembly and the constitution of post-November political culture]. (Prague: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2013).
Adéla Gjuričová, Michal Kopeček, Petr Roubal, Jiří Suk and Tomáš Zahradníček, Rozděleni minulostí. Vytváření politických identit v České republice po roce 1989 [Divided by the Past: Political Identities Formation in the Czech Republic after 1989]. (Prague: Knihovna Václava Havla, 2011).

Edited volumes

Petr Roubal and Lukáš Babka, eds., Prague Perspectives III. Jan Slavík (1885-1978): A Czech Historian of Revolutions. (Prague: National Library of the Czech Republic, 2009).
Petr Roubal and Václav Veber, eds., Prague Perspectives (I): The History of East-Central Europe and Russia. (Prague: The National Library of the Czech Republic, 2004).

Articles

Petr Roubal, "Revolution by the law: Transformation of the Czechoslovak Federal Assembly 1989-1990", Prispevki za novejšo zgodovino / Contributions to Contemporary History 55, no. 3 (2015): 60-83.
Petr Roubal, "The conservative counter-revolution: post-dissident neoconservatives in post-communist transformation", in Thinking Through Transition: Liberal Democracy, Authoritarian Pasts, and Intellectual History in East Central Europe After 1989, edited by Michal Kopeček and Piotr Wciślik (Budapest: CEU Press, 2015), 171-200.
Petr Roubal, "The body of the nation. The Czechoslovak Spartakiades from a gender perspective", in: The Politics of Gender Culture under State Socialism: An Expropriated Voice, edited by Hana Havelková and Libora Oates-Indruchová (New York: Routledge, 2014), 135-161.
Petr Roubal, "Mass Gymnastic Performances under Communism: The Case of Czechoslovak Spartakiads", in The Sovietization of Eastern Europe: New Perspectives on the Postwar Period, edited by Balázs Apor, Péter Apor, E.A. Rees (Washington, New Academia Publishing, 2008), 171-180.
Petr Roubal, "A didactic project transformed into the celebration of a ritual: Czechoslovak Spartakiads 1955-1990", Journal of Modern European History 4, no. 1 (2006): 90-113.
Petr Roubal, "Visual Representation of the Czech/Czechoslovak State, 1945-2000: A Survey of the Literature", European Review of History-Revue européenne d'Histoire, 13 (2006): 83-113.
Petr Roubal, "Politics of Gymnastics. Mass gymnastic displays under communism in Central and Eastern Europe", Body and Society 9, no. 2 (2003): 1-25.

Reviews

review of Paulina Bren, The Greengrocer and His TV: The Culture of Communism after the 1968 Prague Spring (Ithaca: Cornell University Press, 2010), in East Central Europe 40, n. 1-2 (2013): 194-197.
review of Andreas Luh. Der Deutsche Turnverband in der ersten Tschechoslowakischen Republik: Vom völkischen Vereinsbetrieb zur volkspolitischen Bewegung. (Munich: R. Oldenbourg Verlag, 2006), in Austrian History Yearbook, 41 (2010): 299-300.