Dr. Anna Machcewicz

Publications


Monographs

Anna Machcewicz, Bunt. Strajki w Trójmieście, Sierpień 1980 [Rebellion: Strikes in the Tri-City, August 1980], Gdańsk: European Solidarity Centre, 2015.

Anna Machcewicz, "Życie nas tak głupio rozłącza". Listy więzienne Zofii i Kazimierza Moczarskich 1946-1956, ["Life separates us in such a weird way": The Prison letters of Zofia and Kazimierz Moczarski], Warsaw: WIĘŹ, 2015.

Anna Machcewicz, Kazimierz Moczarski. Biografia, [Kazimierz Moczarski: Biography], Cracov, Znak, 2009.

Edited volumes

A. Machcewicz, Z. Najder, M. Kopczyński, B. Sienkiewicz, J. Stępień and W. Włodarczyk, eds., Węzły pamięci niepodległej Polski [The Knots of Memory of the Independent Poland], Cracow: Znak, [JH1] 2014.

Anna Machcewicz, Spotkania nie było: Władze o Powstaniu Warszawskim i Armii Krajowej w latach <odwilży>"[There was no meeting. The communist authority about Warsaw Uprsing and the Home Army during <the flood>"] w: "Władze i społeczeństwo wobec Powstania Warszawskiego 1945-89", Warsaw: Museum of Warsaw Uprising, 2008.

Anna Machcewicz, Biogram [biographical entry] Henryka Wujca, Barbary Toruńczyk, Andrzeja Wielowieyskiego, Piotra Wierzbickiego ,w: "Opozycja w PRL. Słownik biograficzny", t. 1, Warsaw: Karta 2000.

Articles

Anna Machcewicz, Więzienni lekarze. Opieka lekarska w więzieniach stalinowskich w Polsce w latach 1945-1956 [Prisons Doctors: Medical Care in Prisons in Poland 1945-1956], Pamięć i Sprawiedliwość 1 (2014): 293-308.

Anna Machcewicz, W matni. Stanisław Mierzeński- więzień, fałszywy świadek, ofiara UB [To Be Trapped: Stanislaw Mierzenski - Prisoner, False Witness, Victim of the Security Office], Pamięć i Sprawiedliwość 1 (2012): 503-516.