Dr Ivan Landa

Publications


Monographs
Ivan Landa, Jan Mervart, et al., Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu [The Transformations of the Marxist-Christian Dialogue in Czechoslovakia], Praha: FILOSOFIA, 2016. (Forthcoming)

Edited volumes

Ivan Landa, Jindřich Karásek, Jan Kuneš (Hrsg.), Hegels Einleitung zur Phänomenologie des Geistes, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2006.
 
Articles

Ivan Landa, Marxova filosofická antropologie [Marx's Philosophical Anthropology], Filosofický časopis, roč. 63, no. 3 (2015): 339-355.

Ivan Landa, Kosíkova dialektika konkrétního [Kosík´s Dialectics of the Concrete]. In: E. Kohák, J. Trnka (vyd.), Hledání české filosofie, Praha: Filosofia (2012): 231-257. Ivan Landa, Dějiny a problém zla. Hegelova teodicea [History and the Problem of Evil: Hegel´s Theodicy], Filosofický časopis, roč. 60, no. 5 (2012): 643-665.

Ivan Landa, Jednota dvou přirozeností: Hegel a 'Symbolum Chalcedonense' [The Unity of Two Natures: Hegel and 'Symbolum Chalcedonense'], Reflexe 40 (2011): 21-49.

Ivan Landa, Smrt Boha a smrt smrti. Hegelova spekulativní christologie [The Death of God and the Death of Death: Hegel´s Spekulative Christology], Teologická reflexe 1 (2010): 76-92.
Book chapters

Ivan Landa, Death of God Theology and Marxist Atheism, in Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu [The Transformations of the Marxist-Christian Dialogue in Czechoslovakia], edited by Ivan Landa, Jan Mervart, et al., Praha: FILOSOFIA, 2016. (Forthcoming)

Ivan Landa, Idea univerzity: Fichte a Schleiermacher v dialogu [The Idea of University: Fichte and Schleiermacher in Dialogue], in Moderní univerzita. Ideál a realita, edited by J. Chotaš, T. Hejduk, and A. Prázný, Praha: FILOSOFIA, 2015, pp. 51-68.
Ivan Landa, Patočka a negativní platonismus [Patočka and Negative Platonism], in Jan Patočka. České dějiny a Evropa, edited by T. Hermann and V. Schifferová, Semily: Státní okresní archiv Semily, 2007, pp. 40-49.

Ivan Landa, Dějiny a vědomí. Příspěvek k Hegelově filosofii dějin [History and Consciousness: Hegel´s Philosophy of History], in Humanitní vědy dnes a zítra, edited by D. Krámský, Liberec 2007, pp. 135-144.

Reviews articles

Ivan Landa, Die trinitarische Spekulation und göttliche Freiheit beim späten Schelling, Communio viatorum 2011/3, pp. 74-86. Ivan Landa, Hegelovy 'Přednášky o filosofii dějin' - bilance a perspektiva [Hegel´s Lectures on Philosophy of History - Evaluation and Prospects], Filosofický časopis, roč. 59, 2011/6, pp. 931-937.