Dr. Grzegorz Krzywiec

Publikationen


Monographien

Grzegorz Krzywiec, Chauvinism, Polish Style: The Case of Roman Dmowski (1886-1905), translated by Jarosław Garliński, Frankfurt/New York: Peter Lang, 2016.

Grzegorz Krzywiec, Szowinizm po polsku: Przypadek Romana Dmowskiego (1886-1905), Warszawa: Neriton, 2009.

Herausgeberschaften

Co-Editor Joanna Nalewajko-Kulikov, Grzegorz Krzywiec, Ruth Leiserowitz, Stephan Lehnstaedt, ed., Lesestunde / Lekcja czytania, Warszawa: Deutsches Historisches Institut Warschau, Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton, 2013.

P. Kuciński and G. Krzywiec, ed., Analizować nienawiść: Dyskurs antysemicki jako tekstowe wyzwanie, Warszawa: IBL, 2012.

Aufsätze

Aufsätze (Zeitschriften)

Grzegorz Krzywiec, Kampania wyborcza Romana Dmowskiego do IV Dumy Państwowej w Warszawie w 1912r: Przyczynek do studiów nad mobilizacją nacjonalistyczną, Kwartalnik Historii Żydów 1, no. 253 (2015): 22-52.

Grzegorz Krzywiec, Fascism in Eastern Europe, Україна Модерна, vol. 20 (2013): 14-17.

Aufsätze (Bücher)

Grzegorz Krzywiec, Crusade for a Numerus Clausus in 1922-1923: Preliminaries of Polish Fascism in the Central and East European Context, in Alma Mater Antisemitica: Akademisches Milieu, Juden und Antisemitismus an den Universitäten Europas zwischen 1918 und 1939 edited by Regina Fritz, Grzegorz Rossoliński-Liebe and Jan Starek, Wien: New Academic Press, 2016, pp. 65-82.

Grzegorz Krzywiec, Some Projects of Anti-Jewish Legislation in the Interwar Poland, in Anti-Semitic Legislation in Slovakia and in Europe, edited by M. Fiamova, Bratislava: Ustav Pamati Naroda, 2014, pp. 125-139.

Grzegorz Krzywiec, Eliminationist anti-Semitism at home and abroad: Polish nationalism, the Jewish question, and Eastern European right-wing mass politics in The New Nationalism and World War I, edited by Larry Rosenthal and Vesna Rodic, London: Palgrave Macmillan, 2014, pp. 65-94.

Grzegorz Krzywiec, Between Realpolitik and Redemption: Roman Dmowski's solution to the Jewish Question in Antisemitism in an Era of Transition: Genealogies and Impact in Post-Communist Poland and Hungary, edited by François Guesnet and Gwen Jones, New York: Peter Lang, 2014, pp. 69-90.

Grzegorz Krzywiec, Redemptive anti-Semitism in Polish political tradition: The Case of Roman Dmowski in היסטוריה מתנגשת וקיום משותף: פרספקטיבות חדשות על המפגש היהודי פולני (Conflicting Histories and Coexistence: New perspectives on the Polish-Jewish encounter), edited by Daniel Blatman, Jerusalem: The Hebrew University Magnes Press, 2014, pp. 241-260.

Grzegorz Krzywiec, "Progressiver Antisemitismus" im russischen Teil Polens von 1905 bis 1914: Ursprünge und Konzepte des polnischen politischen Antisemitismus, in Die "Judenfrage" - ein Europäisches Phänomen? Edited by Manfred Hettling, Michael G. Müller, and Guido Hausmann, Berlin: Metropol, 2013, pp. 127-142.

Rezensionen

Review Article: "O konsekwencjach II wojny światowej i zagłady Żydów dla stosunków polsko-żydowskich. Nowe ujęcia", Studia Judaica, vol. 16, (2), (2014): 187-203.

Reivew Article: "O klerykalnym faszyzmie po latach. Na marginesie Curriculum vitae Jędrzeja Giertycha", Zagłada Żydów. Studia i Materiały, no. 9, (2013): 279-292.

"Review Article: Globalne tezy, lokalne przemilczenia", Studia Litteraria Historica, (no 1, 2012) www.slh.edu.pl/content/globalne-tezy-lokalne-przemilczenia - Review Article "Realia, dyskursy, portrety" Teksty Drugie, no. 5 (2012): 135-139.

Review Article of: "(Marek J. Chodakiewicz, Wojciech J. Muszyński, Złote serca czy złote żniwa. Studia nad wojennymi losami Polaków i Żydów)", Zagłada Żydów. Studia i Materiały, no. 7, (2011) p.643-656.