Dr. Kateřina Lišková

Publikationen


Monographien


Hodné holky se dívají jinam. Feminismus a pornografie. [Good Girls Look the Other Way. Feminism and Pornography], Praha: Sociologické nakladatelství´, 2009.


Herausgeberschaften


(mit Lucie Jarkovská, Jana Obrovská, Adéla Souralová) Etnická rozmanitost ve škole. Stejnost v různosti. [Ethnic diversity in the classroom. Sameness in difference], Praha: Portál, 2015. 
(mit Lucie Jarkovská and Iva Šmídová) S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých [Gender on the market. On the Reproduction and Subversion of Gender in Education and Employment], Praha: Sociologické nakladatelství, 2010. 

(mit Jana Tesařová) Ženská práva jsou lidská práva. [Women´s Rights are Human Rights.], Brno: NESEHNUTÍ, 2002.

Rovné příležitosti žen a mužů: ve vybraných českých podnicích 2000-2001. [Equal Opportunities in the Czech and Moravian Companies 2000 - 2001.], Brno: Gender centrum, 2002.

Aufsätze"´Against the Dignity of Man´. Sexology Constructing Deviance during ´Normalization´", in Queer Presences and Absences, (eds.) Yvette Taylor and Michelle Addison, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013, pp. 13-30.

"Perverzní sex a normální gender. Normalizační sexuologie promlouvá o sexu a gender" ["Perverse Sex and Normal Gender: Normalization Sexology Speaks about Sexuality and Gender"], in Gender, rovné příležitosti, výzkum, vol. 13, issue 2, February 2012, pp. 40-49.

"Released from Gender? Reflexivity, Performativity, and Therapeutic Discourses", in Sociological Routes and Political Roots, (eds.) Michaela Benson and Rolland Munro, Oxford: Blackwell, 2009, pp. 189-204.

"Defining Pornography, Defining Gender: Sexual Citizenship in the Discourse of Czech Sexology and Criminology" In Gender and Intimate Citizenships: Politics, Sexualities, and Subjectivity, (ed.) Elzbieta H. Oleksy, New York: Routledge, 2009, pp. 147-156.

"Pornography as Language: From Discourse of Domination to Heretical Subversion", in Sexual Politics of Desire and Belonging, (eds.) Nick Rumens and Alejandro Cervantes-Carson, Amsterdam/New York: Rodopi Press, 2007, pp. 41-56.