Dr. Igor Cașu


Publikationen


Monographs

Cașu, Igor. "Politica naţională" în Moldova Sovietică, 1944–1989. [Nationalities Policy in Soviet Moldavia, 1944-1989] Chisinau: Cartdidact, 2000. Summary in English and Russian.


Cașu, Igor. Duşmanul de clasă. Represiuni politice, violenţă şi rezistenţă în R(A)SS Moldovenească, 1924-1956. [Class Enemy. Political Repressions, Violence and Resistance in Moldavian (A)SSR, 1924-1956] Chisinau: Cartier, 2014, first edition, 2015, second edition.


Edited volumes


Musteață, Sergiu, and Igor Cașu, eds. Fără termen de prescripţie. Aspecte ale crimelor comunismului în Europa. [No Statute of Limitations. Aspects of the Communist crimes in Europe] Chisinau: Cartier, 2011, 780 p.


Cașu, Igor, and Igor Șarov, eds. Republica Moldova de la Perestroikă la independenţă, 1989-1991. Documente secrete din arhiva CC a PCM. [The Republic of Moldova from Perestroika to independence, 1989-1991. Secret Documents from the Archive of the CC of PCM]. Introduction and titles of documents in Romanian, Russian and English, Chisinau: Cartdidact, 692 p.Cașu, Igor, ed. La originile sovietizării Basarabiei. Identificarea "dușmanului de clasă", confiscări de proprietăți și mobilizări la muncă, 1940-1941. [At the Origins of Sovietization of Bessarabia. Identification of class enemies, confiscations of property and work mobilization in Moldavian SSR, 1940-1941] in Russian with summary and names of the documents in English and Romanian. Chişinău: Cartier, 2014.Dumitru, Diana, Igor Cașu, Andrei Cușco, and Petru Negură, eds. Al Doilea Război Mondial în Estul şi Vestul Europei. Istorie şi memorie. [Second World War in Eastern and Western Europe. History and Memory] Chisinau: Cartier, 2013, 332 p.
Articles


Cașu, Igor, and Alla Mușchei. “Comunismul sovietic şi omul nou în Basarabia” [Soviet Communism and “new man” in Bessarabia]. In Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice “A.D.Xenopol”, tom V, nr. 1-4 (1997): 45-52.


Cașu, Igor. "Nation Building in the Era of Integration: The case of Moldova." In Konrad Jarausch and Thomas Lindenberger eds. Conflicted Memories: Europeanizing Contemporary Histories. Oxford: Berghan Books, 2007, pp. 237-253.


Cașu, Igor. “Stalinist Terror in Soviet Moldavia, 1940-1941, 1944-1953” in Kevin McDermott, Matthew Stibbe, eds., Stalinist Terror in Eastern Europe. Elite purges and mass repression. Manchester and New York: Manchester University Press, 2010, pp. 39-56.


Cașu, Igor. "Political Repressions in Moldavian SSR after 1956: Towards a Typology Based on KGB files", in Dystopia. Journal of Totalitarian Ideologies and Regimes. vol. 1-2 (2012): 89-127.Cașu, Igor, and Mark Sandle. “Discontent and Uncertainty in the Borderlands: Soviet Moldavia and the Secret Speech 19561957.” In Europe-Asia Studies, 64:4 (2014): 613-644.Cașu, Igor. “’The Quiet Revolution’: Revisiting the National Identity Issue in Soviet Moldavia at the height of Khrushchevs Thaw, 1956-1957”. In Euxeinos. University of Saint Gallen, Switzerland, no. 15-16 (2014): 77-91. 


Reviews


Review on Nikolai Guboglo, Yazyki etnicheskoi mobilizatsii, Moskva: Vysshaia Shkola, 1998, 567 p., in Revista de istorie a Moldovei, no. 3-4, 2004.Review on Elena Postica, Rezistenta anti-Sovietica in Basarabia, 1944-1950Chisinau: Stiinta, 1997, 240 p. in The Romanian Journal of Society and Politics, Volume 3, no. 1, 2003.


Review on Ed. H. Judge, Easter in Kishinev. Anatomy of a Pogrom, New York- London, New York University Press, 1992, 196 p., in Anuarul Institutului de Istorie “A.D.Xenopol” Jassy, vol. 34, 1997.Review on Peter Lynch, Minority Nationalism and European IntegrationCardiff: University of Wales Press, 1996, 228 p., in “Xenopoliana”: Buletin al Fundaţiei Academice “A.D.Xenopol” vol. 5, no. 1-4, 1997.
Review on
Nationalism in Europe, 1815 to the present: A reader, ed. by Stuart Wolf, London and New York: Routledge 1996, 215 p., in “Xenopoliana”: Buletin al Fundaţiei Academice “A.D.Xenopol” vol. 5, no. 1-4, 1997.

Die vollständigen Publikationen finden Sie hier