Prof. Dr. Bogdan Murgescu

Publikationen


Monographien
Murgescu, Bogdan. Istorie românească - istorie universală (600-1800). [Romanian History – World History (600-1800)]. Bucureşti: Erasmus, 1994; second revised edition, Bucureşti: Teora, 1999.
Murgescu, Bogdan. Circulaţia monetară în Ţările Române în secolul al XVI-lea. [The Money Circulation in the Romanian Lands during the 16th Century]. Bucureşti: Editura Enciclopedică, 1996. Book awarded the "Nicolae Iorga" Prize of the Romanian Academy.
Murgescu, Bogdan. A fi istoric în anul 2000. [Being a Historian in the Year 2000]. Bucureşti: Allfa, 2000.
Murgescu, Bogdan. România şi Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010) [Romania and Europe. The accumulation of development lags (1500-2010)]. Iaşi: Polirom, 2010. Book awarded: the “Historia Magistra Vitae” prize of “Jurnalul Naţional”; the “CriticAtac Prize for 2010” for the most important book on a social, political or ideological topic relevant for the current Romanian Society, by the online platform CriticAtac; the “Gheorghe Brătianu” prize of the Cultural Foundation “Magazin Istoric”; and the “Eugeniu Carada” prize for Economics, by the National Grand Lodge of Romania in partnership with the Romanian Academy.
Murgescu, Bogdan. Marius Cazan, and Valentin Maier, Istoria energiei în România. [History of energy in Romania]. București: Noi Media Print, 2012.
Murgescu, Bogdan. The History of the Romanian Court of Accounts 1864-2014. Synthesis. Bucharest: The Romanian Court of Accounts, 2014.

Gesammelte Studien

Murgescu, Bogdan. Țările Române între Imperiul Otoman și Europa creștină. [The Romanian Principalities between the Ottoman Empire and Christian Europe]. Iaşi: Polirom, 2012.

Herausgeberschaften


Murgescu, Bogdan, ed. Istoria lumii în texte. De la începuturi până în zilele noastre [World History in Texts: From the Beginnings till Nowadays]. Bucureşti: Teora, 1999.
Murgescu, Bogdan, ed. Romania and Europe. Modernisation as Temptation, Modernisation as Threat. Bucureşti: Allfa, 2000.
Murgescu, Bogdan, Șarolta Solcan, and Tudor Teoteoi, eds. Faţetele istoriei: existenţe, identităţi, dinamici. Omagiu Ştefan Ştefănescu [The Facets of History: Existences, Identities, Dynamics. Homage to Ştefan Ştefănescu]. Bucureşti: Editura Universității din București, 2000.
Murgescu, Bogdan, ed. Istoria României în texte [Romanian History in Texts]. Bucureşti: Editura Corint, 2001.
Murgescu, Bogdan, Mirela-Luminița Murgescu, Ion Bucur, and Andrei Florin Sora, eds. Curtea de Conturi a României 1864-2004. Culegere de documente [The Account Court of Romania 1864-2004. Documents]. Bucureşti, 2004.
Murgescu, Bogdan, ed. Istoria Curţii de Conturi a României 1864-2004 (Bucureşti, 2005); Eng. trans. as History of the Romanian Court of Accounts 1864-2004 (Bucharest, 2005).
Berktay, Halil, and Bogdan Murgescu, eds. Teaching Modern Southeast European History. Alternative Educational Materials. Workbook I. The Ottoman Empire (Thessaloniki, 2005; second edition 2009; also Serbian (2005), Greek (2006), Croat (2007), Bosnian (2007), Albanian (2008), Macedonian (2008), Montenegrine (2012), Bulgarian (2012) and Japanese (2013) editions. Available online at www.cdsee.org/projects/jhp/publications).
Murgescu, Bogdan, ed. Revoluţia română din decembrie 1989: istorie şi memorie. [The Romanian Revolution of December 1989: history and memory]. Iaşi: Polirom, 2007.
Murgescu, Bogdan, and Marius Cazan, eds. Documente privind reglementările referitoare la admiterea în învățământul superior din România (1948-1968). [Documents regarding the rules of admission to higher education in Romania (1948-1968)]. București: Editura Universităţii din București, 2013.
Bozgan, Ovidiu, and Bogdan Murgescu, eds. Universitatea din București 1864-2014. [The University of Bucharest 1864-2014]. București: Editura Universității din București, 2014.
Murgescu, Bogdan, and Jan Sadlak, eds. Higher Education in Centrally-Planned Socialist Systems. Special issue of International Review of Social Research 4, issue 2 (June, 2014).

Aufsätze

Murgescu, Bogdan. ‘The Romanian Historiography in the 1990’s.’ Romanian Journal of Political Science 3, no.1 (2003): 30-59.
Murgescu, Bogdan. ‘Anything but simple: the case of the Romanian oil industry,’ in History and Culture of Economic Nationalism in East Central Europe, edited by Helga Schultz and Eduard Kubů (Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2006), 231-250.
Murgescu, Bogdan. ‘The social fabric of agrarian political success in early 20th century East-Central Europe. A structured comparison of Stjepan Radić, Antonin Švehla, Alexander Stamboliski and Ion Mihalache,’ in Bauerngesellschaften auf dem Weg in die Modene. Agrarismus in Ostmitteleuropa, edited by Helga Schultz and Angela Harre (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2010), 121-134.
Murgescu, Bogdan, and Mirela-Luminiţa Murgescu. ‘Transition, Transitions: The Conceptualization of Change in Romanian Culture,’ in Key Concepts of Romanian History. Alternative Approaches to Socio-Political Languages, edited by Victor Neumann and Armin Heinen (Budapest and New York: CEU Press, 2013), 423-452.
Murgescu, Bogdan. ‘Rumänien,’ in Vom Ostblock zur EU. Systemtransformationen 1990-2012 im Vergleich, edited by Günther Heydemann and Karel Vodička (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013), 263-288.
Murgescu, Bogdan, and Daniel Dăianu. ‘Which Way Goes Romanian Capitalism? Making a Case for Reforms, Inclusive Institutions and a Better Functioning European Union.’ Romanian Journal of European Affairs 13, no.4 (December 2013): 5-34.
Murgescu, Bogdan. ‘Agriculture and Landownership in the Economic History of Twentieth-Century Romania,’ in Property in East Central Europe. Notions, Institutions and Practices of Landownership in Twentieth Century, edited by Hannes Siegrist and Dietmar Müller (New York & Oxford: Berghahn Books, 2015), 48-61.