Dr. Marko Zajc

Publikationen


Monographien
Marko Zajc, Kje se slovensko neha in hrvaško začne, Slovensko-hrvaška meja v 19. in začetku 20. stoletja [Where the Slovenian Ends and the Croatian Begins: the Slovenian-Croatian Border in the nineteenth and early twentieth Century]. Ljubljana: Modrijan, 2006. (Published in Croatian translation as Gdje slovensko prestaje, a hrvatsko počinje, Slovensko-hrvatska granica u 19. i početkom 20. stoljeća [Zagreb, Srednja Europa, 2008].)
Marko Zajc, Janez Polajnar and Filip Čuček, Slovenska zgodovina v preglednicah [Slovenian History in Tables]. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011.
Marko Zajc and Janez Polajnar, Naši in vaši, iz zgodovine slovenskega časopisnega diskurza v 19. in začetku 20. stoletja [Ours and Yours: on the History of Slovenian newspaper discourse of the nineteenth and early twentieth centuries]. Ljubljana: Peace Institute (Mediawatch), 2012.
Aufsätze
Marko Zajc, Slovenski intelektualci in jugoslovanstvo v osemdesetih letih: izhodišča in teze [Slovenian Intellectuals and Yugoslavism in the 1980s: starting points and theses], in Slovenija v Jugoslaviji 1945–1991, edited by Zdenko Čepič, Recognitiones 10, Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2014.
Marko Zajc, Josip Jurčič's Tradition in Muljava: The Boundaries of Localism and Nationalism, Prispevki za novejšo zgodovino 53, no. 2 (2013): 23–36.
Marko Zajc, Philipp-Franz Bresnitz von Sydačoff o ‘panslavističkoj agitaciji’ među Hrvatima, Srbima i Slovencima [Philipp-Franz Bresnitz von Sydačoff on ‘pan-Slavic’ agitation among Croats, Serbs and Slovenes]. Historijski zbornik 63, no. 2 (2010): 455–467.
Marko Zajc, Sotla, majhna voda: Reka Sotla kot naravna, politična in ideološka meja v 19. in začetku 20. stoletja [Sotla, tiny water: the river Sotla as a natural, political and ideological Border in the nineteenth and early twentieth Century]. Zgodovina za vse 19, nos. 1–2 (2012): 101–113.
Marko Zajc, Jugoslovanstvo pri Slovencih v 19. stoletju v kontekstu sosednjih ‘združevalnih’ nacionalnih ideologij [Slovenian Yugoslavism in the nineteenth century in the context of the neighbouring national ideologies of ‘unification’], in Evropski vplivi na slovensko družbo, edited by Nevenka Troha, Mojca Šorn and Bojan Balkovec, Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2008, pp. 103–114.
Marko Zajc, Jud kot Nemec, liberalec, kapitalist: o slovenskem antisemitizmu v zadnjih desetletjih habsburške monarhije [The Jew as German, liberal, and capitalist: on Slovenian Anti-semitism in the late Habsburg monarchy], in Slovenski Judje, zgodovina in holokavst, edited by Irena Šumi and Hannah Starman, Maribor: Center judovske kulturne dediščine sinagoga Maribor, 2012, pp. 108–117.
Rezensionen
Marko Zajc, O demokraciji in jugoslovanstvu: slovenski liberalizem v Kraljevini SHS/Jugoslaviji by Jurij Perovšek, Prispevki za novejšo zgodovino 54, no. 1 (2014): 347–351.
Marko Zajc: Diagonale, tromeje in popotnik: Zbornik Janka Pleterskega, edited by Oto Luthar and Jurij Perovšek, Zgodovina za vse 11, no. 1 (2004): 109–112.