Publikationen

Monographien

Kultura, dyskurs, znak [Culture, Discourse, Sign]. Kraków: Jagiellonian University Press 2015.

Semiotyka dyskursu historycznego. Chorwackie i serbskie syntezy dziejów narodu [Semiotics of Historical Discourse. The Croatian and Serbian Syntheses of National History]. Kraków: Jagiellonian University Press, 2012.

Semioza gatunku - semioza stylu. Studium nad chorwacką i serbską syntezą dziejów narodu [Semiosis of Genre - Semiosis of Style: A Study of the Croatian and Serbian Synthesis of National History]. Kraków: Jagiellonian University Press, 2011.

Język, ideologia, naród. Polityka językowa w Chorwacji a język mediów [Language, Ideology, Nation. Language Policy in Croatia and Language of Media]. Kraków: Wydawnictwo Scriptum, 2005.

Herausgeberschaften

with Magdalena Najbar-Agičić. Kraków-Zagrzebiowi/Krakov-Zagrebu. Reprint from 1881. Zagreb: Srednja Europa Press, 2011.

with Maria Dąbrowska-Partyka. Josip Juraj Strossmayer. Chorwacja, Ekumenizm, Europa [Josip Juraj Strossmayer: Croatia, Ecumenism, Europe]. Kraków: Wydawnictwo Scriptum, 2007.

Articles:

'Gatunek jest znakiem - uwagi na marginesie dyskusji o tekście historycznym [A Genre is a Sign - Remarks on the Margin of a Discussion about Historical Text]', Pamiętnik Literacki 2 (2010): 179-196.

 'Croatia in Europe: Ex occidente lux', Herito 11 (2013): 12-33. 'Nowomowa po jugosłowiańsku [Yugoslav Newspeak]', Studia z filologii polskiej i słowiańskiej 47 (2012): 137-159.

'Čovjek na mostu i neizbježna pripadnost grupi. O Andrićevu romanu Na Drini ćuprija [A Man on the Bridge and Inevitable Membership in the Collectivity: On (Ivo) Andrić's Novel The Bridge on the Drina', Sarajevske sveske 43-44 (2014): 521-536.

'Breme (post)komunizma. Hrvatski i poljski kulturni kodovi [The Burden of (Post)-Communism. Croatian and Polish Cultural Codes]', in Komparativni postsocijalizam: slavenska iskustva, edited by M. Kolanović, Zagreb: FF Press, 2013, pp. 47-80.

'Jak Kraków Zagrzebiowi... Historia relacji polsko-chorwackich w kontekście albumu wydanego w 1881 roku/Kao Krakov Zagrebu... Povijest poljsko-hrvatskih odnosa u kontekstu albuma izdanog 1881. godine [Like Krakow to Zagreb... A History of Polish-Croatian Relations in the Context of an Album Published in 1881', in Kraków - Zagrzebiowi, reprint from 1881, edited by Maciej Czerwiński and Magdalena Najbar-Agičić, Zagrzeb: Srednja Europa Press, 2011, pp. 7-31.

'Discursive practices and semiotic representations: Serbian rhetoric about Montenegro and Kosovo', Civic and Uncivic Values in Serbia: The Post-Milošević Era, edited by Ola Listhaug, Sabrina P. Ramet and Dragana Dilić, Budapest and New York: CEU Press, 2011, pp. 299-328.

Rezensionen

review of Matteo Stocchetti and Karin Kukkonen, eds, Images in Use: Towards the Critical Analysis of Visual Communication (John Benjamins, 2011), in Discourse & Society 24, no. 2 (2013): 255-258.

review of Juan Manuel Hernández-Campoy and Juan Antonio Cutillas-Espinosa, eds, Style-Shifting in Public: New Perspectives on Stylistic Variation (John Benjamins, 2012), in Discourse & Society 24, no. 2 (2013): 831-833.

review of Christopher Hart, ed., Critical Discourse Studies in Context and Cognition (John Benjamins, 2011), in Journal of Language and Politics 11, no. 3 (2012): 469-473.

review of Anita Peti-Stantić, Jezik naš i/ili njihov. Vježbe iz poredbene povijesti južnoslavenskih standardizacijskih procesa (Srednja Europa, 2008) in Journal of Slavic Linguistics 20, no. 1 (2012): 111-119.

 'Crnogorska naracija od epskih do (post)modernih kodova [Montenegrin Narration from Epic to (Post-)Modern Codes]', review of T. Bečanović, Naratološki i poetički ogledi (Podgorica: CID, 2009), in Riječ 3 (2010): 195-201.

Die vollständigen Publikationen finden Sie unter: http://postjugo.filg.uj.edu.pl/m_czerwinski.htm