Adrianna Jakóbczyk

Publications


Articles

Obraz Kolonii Wileńskiej i jej mieszkańców w "Kronice wypadków miłosnych" Tadeusza Konwickiego, [in:] Pongo. Tom III: Świat w tekście, ed. J. Barska, R. Chymkowski, M. Czemarmazowicz, M. Mostek, Warszawa 2010.
Wątek incestu w "Królu Obojga Sycylii" Andrzeja Kuśniewicza jako wyraz i odbicie aury duchowej modernizmu, [in:] Pamięć modernizmu, ed. M. Gorczyński, M. Mordarska, Wrocław 2011.
  
"Moja siostra, moja miłość": o literackim motywie incestu, "Podteksty" 2011, vol. 3-4.

Miłość, obcość, współwina. O "Lektorze" Bernharda Schlinka, [in:] Doświadczenie nowoczesności. Perspektywa polska - perspektywa europejska, ed. E. Paczoska, J. Kulas, M. Golubiewski, Warszawa 2012.

"Początek" Andrzeja Szczypiorskiego - ku przełamaniu stereotypu Niemca?, [in:] "Humanistyka XXI wieku" 2013, vol. 1 (4).