Karolina Ćwiek-Rogalska

Publications


Articles


Ćwiek-Rogalska K.: Figury paměti aneb o nedostatcích filmu "Habermannův mlýn", in: Daniel O./Kavka T./Machek J. (eds.), Populární kultura v českém prostoru. Praha 2013, 68-74

Ćwiek K.: Žili byli jednou král, pán a rytíř..." Prvky typické pro pohádku podle klasifikace ATU v kapitolách věnovaných českému národnímu obrození v akademických učebnicích, in: Fedrová S./Jedličková A. (eds.), V Macurových botach. Praga 2009, 71-80

Ćwiek K.: "Król śpiący w górze". Prologomena motywu w opowieściach o św. Wacławie, in: Bąbiak G./Królak J. (eds.), Polsko-czeskie tropy kulturalne w XX wieku. Warszawa 2012, 13-38

Ćwiek-Rogalska K.: "Gdzie nie zebrany plon, gdzie poczerniały głóg" - przemiany krajobrazu miasta na Ziemiach Zachodnich. Wałcz, in: Kuczyńska A. (ed.), W Warszawie i nie tylko. Migawki z antropologii miasta, Warszawa 2011, 104-116

Ćwiek-Rogalska K.: "Wielu miało katar, a niektórym było tęskno do domu". Powieści Tove Jansson o Muminkach jako narracja o przesiedleniach, "Humanistyka XXI wieku. Rocznik doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego", Warszawa 2013, 34-40

Ćwiek K.: "Masz przez trzy noce czuwać przy moim grobie", czyli jak pójść do nieba - przepis Braci Grimm, "Mishellanea" 8, 2010, 20-24

Ćwiek-Rogalska K.: Śmiejące się bestie? Obraz Czechów w polskiej publicystyce a kwestia wysiedlania ludności niemieckiej z terenów Czechosłowacji po 1945 roku, in: Ćwiek-Rogalska K./Doliński I. (eds.), Mistyfikacja w kulturach, literaturach i językach krajów słowiańskich, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Warszawa 2013, 72-80

Ćwiek-Rogalska K.: Předně žádný Schwarzbach, ale Černá Voda. Funkcjonowanie bohaterów w przestrzeni niemieckiej/czeskiej wsi w "Adelheid" Vladimíra Körnera, in: Sendek R./Rusin B. (eds.), Wśród czy obok nas? Mniejszości w literaturze, kulturze i historii krajów słowiańskich, Kraków 2013, 7-16