Dr. Péter Vámos

Publikationen


Monographien


Két kultúra ölelésében. Magyar jezsuiták a Távol-Keleten. (Embracing Two Cultures. Hungarian Jesuits in the Far East) Anima Una Könyvek/12. Budapest: Korda, 1997. pp. 341
Magyar jezsuita misszió Kínában. (Hungarian Jesuit Mission in China.) Kőrösi Csoma Kiskönyvtár/26. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003. pp. 391
Kína mellettünk? Kínai külügyi iratok Magyarországról, 1956. (Is China with Us? Chinese diplomatic records on Hungary, 1956.). Budapest: MTA Történettudományi Intézete, 2008. pp. 380 


Herausgeberschaften


Bevégeztetett. Koch István naplója a magyar jezsuiták kínai missziójának pusztulásáról. (The Diary of István Koch on the Destruction of the Hungarian Jesuit Mission in China). edited, foreword and notes written by: Péter Vámos. Budapest: Terebess, 1999. pp. 175
A Paokingi Apostoli Prefektúra rövid története – Historia brevis Praefecturae Apostolicae de Paoking. (Short History of the Apostolic Prefecture of Baoqing). edited and notes written by: Peregrin Kálmán OFM and Péter Vámos, Hungarian translation of the Latin text proofread by Hedvig Deák OP and Péter Vámos. Budapest, Kapisztrán Szt. János Ferences Rendtartomány, 2005. pp. 428
Polonyi, Péter: Múlt a jövőben. Írások Kínáról. (Past in the Future. Writings on China.) edited, foreword and notes written by Péter Vámos. Budapest: MTA Történettudományi Intézete, 2007. pp. 415 


Rezensionen


RISTAINO, MARCIA REYNDERS, Port of Last Resort. The Diaspora Communities of Shanghai (book review) in: Holocaust and Genocide Studies (Oxford University Press) Volume 18, Issue 1. Spring 2004, 115–118.
http://hgs.oxfordjournals.org/cgi/reprint/18/1/115
MÖLLER, KAY, Die Auβenpolitik der Volksrepublik China 1949–2004. Eine Einführung. in: Külügyi Szemle (Foreign Policy Review), 2005/1–2, 269–273.
SHAMBAUGH, DAVID, China’s Communist Party. in: Külügyi Szemle, 2009/2, 218–223.
Az Európai Unió és Kína kapcsolatai. (EU–China Relations) Review article of STANLEY CROSSICK – ETIENNE REUTER (eds.): China-EU: A Common Future. (Singapore: World Scientific, 2007); DAVID SHAMBAUGH – EBERHARD SANDSCHNEIDER – ZHOU HONG (szerk.): China-Europe Relations: Perceptions, policies and prospects. (London and New York: Routledge, 2008); JOHN FOX – FRANCOIS GODEMENT: A Power Audit of EU-China Relations. Policy Report. (European Council on Foreign Relations. April, 2009.) in: Külügyi Szemle, 2009/2, 223–235.
LÜTHI, LORENZ M., The Sino-Soviet Split. in: Journal of Cold War Studies, 2010/1, Winter, 133–143.
For an English CV and a full list of publications please see: http://www.tti.hu/en/munkatarsak/460-vamos-peter.html