Adam Puchejda

Publikationen


Artikel (Auswahl)


Brak rozmowy, czyli przemoc [No Conversation Equals Violence], in: Znak 2013, no. 5.
Taki naród, jaka demokracja [Such a Nation, what a Democracy], in: Znak 2013, no. 2.
Chwiejna równowaga [Shaky Balance], in: Znak 2012, no. 11.
Co dalej z demokracją? [What Next with Democracy?], in: Znak 2012, no. 6.
Życie jest gdzie indziej [Life is Elsewhere. A Critique of the Contemporary Polish Intelligentsia], in: Znak 2011, no. 6.
Kłopot z Brzozowskim [The Trouble with Stanisław Brzozowski], in: Dekada Literacka 2008, no. 4.


Sonstiges


Interviews (Auswahl)


Przyszłość lewicy? [Future for the Left?] (Interview with Zygmunt Bauman) in: Kultura Liberalna, 20.8.2013
Odnowa lewicy! [Revival of the left!] (Interview with Marcel Gauchet), in: Kultura Liberalna, 20.8.2013.
Nonviolence szansą pojednania [Nonviolence as a Chance for Reconciliation] (Interview with Ramin Jahanbegloo) in: Znak 2013, no. 1.
W pogoni za językiem [In Search of a Language] (Interview with Leonidas Donskis), in: Tygodnik Powszechny, 29.6.2011.
Nigdy nie idealizowałem inteligencji [I have never idealized intelligentsia] (Interview with Jerzy Jedlicki), in Znak 2011, no. 6.
Koniec polskiej cywilizacji [The End of Polish Civilization] (Interview with Agata Bielik-Robson), in Znak 2011, no. 4.


Übersetzungen


Deyan Sudjic: Język rzeczy [The Language of Things]. Kraków 2013.
Charles Taylor: Nowoczesne imaginaria społeczne [Modern Social Imaginaries]. Kraków 2010 (with Karolina Szymaniak).
John Gray: Czarna msza [Black Mass]. Kraków 2009 (with Karolina Szymaniak); an excerpt was published in Res Publica Nowa (2008, no. 1).


Aufsätze (Auswahl) 


John C. Sommerville: Uniwersytet i religia [University and Religion], in: Znak 2013, no. 2.
Timothy Garton Ash: Kryzys Europy [Crisis of Europe], in: Znak 2012, no. 12 (part I) and Znak 2013, no. 1 (part II).
Martha Nussbaum: Fantazja [Fancy], in: Teresa Walas/Henryk Markiewicz (eds.), Sztuka interpretacji [abbreviated as SI], Kraków 2011 (with Iwona Szymaniak).
Frederic Jameson: Realizm a pragnienie. Problem podmiotu u Balzaka [Realism and Desire. Balzac and the Problem of the Subject], in: SI (with Iwona Szymaniak).
Arne Ruth: Zrywając pęta narodowej mitologii. Szwecja i Szwajcaria wobec Zagłady [Breaking the bonds of national mythology], in: Res Publica Nowa 2009, no. 7.
Paul Starr: Dlaczego liberalizm działa? [Why Liberalism Works?] in: Res Publica Nowa 2008, no. 4.