Dr. Piotr Osęka

Publikationen


Monographien

Ludzie z Marca. Autoportret pokolenia 1968 [People of March. Self-portrait of generation of 1968 in Poland], in print

Herausgeberschaften

Europe's 1968. Voices of Revolt, ed. by Robert Gildea, James Mark, Anette Warring, Oxford 2013 [co-author of the three chapters]

Mydlenie oczu. Przypadki propagandy w Polsce (The cases of propaganda in Poland), Kraków 2010

Marzec'68 (March'68), Kraków 2008 Rytuały stalinizmu. Oficjalne święta i uroczystości rocznicowe w Polsce lat 1944-1956, Warszawa 2006 (The Rituals of Stalinism. Official holidays and anniversaries in Poland 1944-1956)

Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele. Obraz wroga w propagandzie Marca 1968, Warszawa 1999 (The Image of Foe in the Propaganda of March 1968)

Aufsätze

"We are with You, Vietnam": Transnational Solidarities in Socialist Hungary, Poland and Yugoslavia, [co-authored with James Mark, Peter Apor and Radina Vucetic, Journal of Contemporary History, 2015 [forthcoming]

Elita Solidarności. Prozopografia Komisji Krajowej [Elites of Solidarity, Prosopography of National Commission of 1981] in: Solidarność od wewnątrz 1980-1981 [Solidarity from inside 1980-1981] ed. A. Friszke, K. Persak, P. Sowiński, Warszawa 2013

Sumienie partii. Rola i znaczenie Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej (The conscience of the party. The role and significance of the Central Commission for Party Control), in: PZPR jako machina władzy (Polish United Workers Party as a mechanism of the power), Warszawa 2012

Ritual of the May Day Parade in Poland between 1945 and 1989, "Centropa", January 2012.

Breaking the walls of privacy. How rebellion came to the street [co-authors: Juliane Furst, Chris Reynolds], "Cultural and Social History", 4/2011.

'The people of March'. A self-portrait of Poland's generation '68, in: Anna von der Goltz ed., 'Talkin' 'bout my generation'. Conflicts of generation building and Europe's '1968', Wallstein Verlag, Gottingen 2011, p. 137-159.

Tajne spec. znaczenia. Modele debaty o PRL w przestrzeni publicznej (Top secret. Models of the debate on the People's Republic of Poland in the public sphere), in: Historia w kulturze współczesnej (History in the contemporary culture), Lublin 2011.
 
Miejsce plenum Komitetu Centralnego PZPR w systemie politycznym PRL w latach siedemdziesiątych (The position of the plenary sitting of the CC PUWP in the political system of the PPR in the 1970s), "Studia Polityczne" (Political Studies), vol. 24/2009.

Rezensionen

F. Tych. M. Adamczyk-Garbowska eds. Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010 [The Aftermath of the Holocaust. Poland 1944-2010], Kwartalnik Historii Żydów [Jewish History Quarterly], 4/2013