Dominika Michalak

Publikationen


Monographien


Olga Dawidowicz-Chymkowska, Dominika Michalak: Społeczny zasięg książki w Polsce w 2012 r.(forthcoming)

Herausgeberschaften


Tomasz Kukołowicz, Stanisław Maksymowicz, Dominika Michalak, Paula Płukarska, Piotr Kowalski, Paweł Kłobukowskim (eds.): Po co nam socjologia? Warszawa: Instytut Socjologii UW, Fundacja na Rzecz Warsztatów Analiz Socjologicznych, 2009

Aufsätze


The Trouble with Recognition, in: Ewa Nowicka (ed.), The Politics of Culture: Perspectives of Stateless Nationalities and Ethnic Groups, Warszawa: WUW 2012, 307-318

Trzy krytyki modnego rozumu, in: Sławomir Buryła/Lidia Gąsowska/Danuta Ossowska (eds.), Mody w kulturze i literaturze popularnej, Kraków: Universitas 2012, 15-36

Trzecia droga Marthy Nussbaum (to be published in Studia Socjologiczne) 

Rezensionen


Taneczna terapia doktora Eliasa (a review of the Polish edition of The Civilising Process by Norbert Elias)¸ Literatura na Świecie 498-499 (1-2) 2013: 404-409

Antropolog wylatuje o zmierzchu (recenzja Po fakcie Clifforda Geerza), Literatura na Świecie 492-493 (7-8) 2012: 432-436

Być jak Richard Rorty (a review of the Polish edition of 'The Future of Religion' by Santiago Zabala, Gianni Vattimo and Richard Rorty), Literatura na Świecie 476-477 (3-4) 2011: 420-424

Płeć według Butler (a review of the Polish edition of Gender Trouble by Judith Butler), Literatura na Świecie 468-469 (7-8) 2010: 386-390