Prof. Dr. Zsombor BódyPublikationen 


Monographien


Magyarország társadalomtörténete a két világháború között. [Social History of Hungary in the Interwar Period.] PPKE BTK, 2013.
Az ipari munka társadalma. Szociális kihívások, liberális és korporatív válaszok Magyarországon a 19. század végétől a második világháborúig. [The World of Industrial Work. Social Challenges, Liberal and Corporative Answers in Hungary from the End of 19th Century to the Second World War.] Argumentum kiadó, 2010.

Egy társadalmi osztály születése. A magántisztviselők társadalomtörténete 1890-1938. [Formation of a Social Class. The Social History of Private Employees 1890-1938.] L'Harmattan Publishing House Budapest 2003.

Herausgeberschaften


Megtalálható-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára. [Is Past Findable? Studies for Gábor Gyáni to his 60th birthday.] Budapest, 2010. Argumentum. Horváth Sándorral és Valuch Tiborral közösen. [With Sándor Horváth and Tibor Valuch.]

Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, módszerek, irányzatok. [Introduction to Social History. Traditions, Methods,Trends.] With József Ö. Kovács. Budapest, Osiris 2003. 

Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, módszerek, irányzatok. Javított kiadás. [Introduction to Social History. Traditions, Methods, Trends. Revised edition.] With József Ö. Kovács. Budapest, Osiris 2006. 

A mesterség iskolája. Tanulmányok Bácskai Vera 70. születésnapjára. [The School of Profession. Studies for Vera Bácskai to her 70th Birthday.] With Mónika Mátay and Árpád Tóth. Osiris, 2000.

Aufsätze


Weder Demokratisierung noch Diktatur. Die kontrollierte Politisierung der ländlichen Unterschichten im Ungarn der Zwischenkriegszeit. In: Agrarismus und Agrareliten in Ostmitteleuropa. Hrsg.: Eduard Kubu, Torsten Lorenz, Uwe Müller, Jirí Sousa. Berlin - Praha, Berliner Wissenschafts-Verlag, Verlag Dokorán. 2013. 225-252.

A delay in the emancipation of labour: bourgeois paternalism, workers' insurance and labour law in Hungary from the end of the nineteenth century to the Second World War. In: Social History, Volume 34 Issue 2 2009 p. 204 - 230.

Ungarn als Sonderfall des mitteleuropäischen Agrarismus in der Zwischenkriegszeit. In: Bauerngesellschaften auf dem Weg in die Moderne. Agrarismus in Ostmitteleuropa 1880 bis 1960. Hrsg.: Helga Schultz und Angela Harre. Wiesbaden, Harraschowitz, 2010. 105-119.

Der Ikarus-Bus als ungarische und sozialistische Ikone. Die symbolische Aufladung alltaeglicher Objekte mit politischen Bedeutung. Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften. 21. Jg. Band 2 / 2010. 152-172.
  
Formy hospodárskeho nacionalizmu. Autobus Ikarus ako produkt a ikona maďarského priemyslu. In: Česko-slovenská historická ročenka, 16 (Brno 2011), s. 311-324.

La formation du groupe social des "magántisztviselő" en Hongrie 1890-1930. In: Geneses. No.: 42. Mars 2001. p. 106-120. (Paris)

Les magántisztviselő en Hongrie, 1890-1930. In: Villes et campagnes en Hongrie XVI-XXe siecles. Ed. by Rose-Marie Lagrave. Les Cahiers de l'Atelier. Budapest, 2000. p. 123-157.

Rezensionen


Economic history as cultural history, Review about: Hartmut Berghoff - Jakob Vogel (ed.): Wirtschaftsgeschichte als Kulturgeschichte. Dimensionen eines Perspektivenwechsels. Korall 2007 May, p. 241-254.
  
Review about: Árpád von Klimó: Ungarn seit 1945. (Göttingen, 2006.) Buksz 2007. tél. [Winter] p. 366-369.
  
Review about: Bihari Péter: Lövészárkok a hátországban. Középosztály, zsidókérdés, antiszemitizmus az első világháború Magyarországán [Péter Bihari: Cleavages in the hinterland. Middle classes, Jewish question, antisemitism in Hungary during the first world war.] (Napvilág, Bp. 2008.) Buksz. Kritikai Írások a Társadalomtudományok Köréből 2009. ősz. 264-267.

A Hagenström-modell. Recenzió Halmos Károly: Családi kapitalizmus c. könyvéről. [The Hagenström model. Review about: Károly Halmos: Family capitalism.] (Új Mandátum, Bp. 2008.) Aetas 2010. 1. sz. 218-223. 

Recenzió Horváth Sándor: Két emelet boldogság. Mindennapi szociálpolitika Budapesten a Kádár-korban. c. könyvéről (Bp. 2012). [Review about: Sándor Horváth: Evriday Social Policie in Budapest during the Kádár-Area] Buksz 2012 nyár. 173-175. 
Book Review: Economic Growth, Consumption, and Quality of Life: Hungary in an International Comparative Context, from the First World War to the Present Day. by Béla Tomka. Hungarian Historical Review. 2012. Volume I, Number 1-2. 263-269.

Die vollständigen Publikationen finden Sie unterhttps://vm.mtmt.hu