Dr Łukasz Sommer

Publications


Monographs


Mowa ojców potrzebna od zaraz. Fińskie spory o język narodowy w pierwszej połowie XIX wieku [An urgent need for a forefather's tongue: Finnish national language debates in the first half of the 19th century], Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2009 (446 p.)


Articles 


"Dialect struggles and linguistic propaganda (some examples from across the Baltic)", in Miroslav Kouba, Dagmar Magincová, Ivo Říha (eds.), Kontexty propagandy, Pardubice: Univerzita Pardubice 2012 : 71-78.
"Ugrofińskie pogranicza nordyckości" [Fenno-Ugric borderlands of the Nordic world], Przegląd Humanistyczny no. 1 / 2012: 73- 83.
"A step away from Herder: Turku Romantics and the question of national language", Slavonic and East European Review, January 2012: 1-32.
"Finland and the Baltics: patterns of national identity-building" in Bożenna Bojar (ed.), Czas, pamięć, tradycja. Materiały konferencji [Time, memory, tradition: conference proceedings], Warszawa: Katedra Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego 2010: 69-79.


Reviews 


Barbara Szordykowska, Historia Finlandii, Warszawa: TRIO 2011 in Kwartalnik Historyczny 3/2013 (in print).
Derek Fewster, Visions of Past Glory: Nationalism and the Construction of Early Finnish History, Helsinki 2006] in Kwartalnik Historyczny nr 1, 2008: 113-116.
Sakari Ollitervo, Kari Immonen (eds.), Herder, Suomi, Eurooppa, Helsinki 2006) in Historisk Tidskrift för Finland 2/2007: 351-356.