Dr. Cornel Micu


Publikationen


Monographien (vollständig)


Micu, Cornel: From Peasants to Farmers? Agrarian Reforms and Modernisation in Twentieth Century Romania. A Case Study: Bordei Verde Commune in Brăila County, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Vienna, 2012.

Aufsätze (Auswahl)


Micu, Cornel: Partidul Naţional Liberal în România interbelică între "naţional" şi "liberal" [The National Liberal Party in interwar Romania between "national" and "libera">], in: Analele Universităţii Bucureşti, secţia istorică [The Annals of Bucharest University, the Section of History], Bucureşti, 2003.
Micu, Cornel: Centru şi periferie în procesele electorale Româneşti. Studiu de caz: Judeţul Brăila [Center and Periphery in the Romanian Electoral Processes. Case study: the County of Brăila ], in: Müller, Florin (ed.): Elite Parlamentare şi dinamică electorală în România, 1919 - 1937 [Parliamentarian Elites and Electoral Dynamic in Romania, 1919 - 1937], Bucureşti 2009.
Micu, Cornel: Development of the Rural Problem in Romania: an Interpretative Framework, in: Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Vol 1, No 1 (2010).
Micu, Cornel: Social Changes during the Collectivization Period in Romania, in: Müller, Dietmar/ Harre, Angela (eds.): Transforming Rural Societies. Agrarian Property and Agrarianism in East Central Europe in the Nineteenth and Twentieth Centuries, Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes 2010, Wien 2011.
Micu, Cornel: The Legal Background of Agricultural Reforms in the Twentieth Century Romania. An Interpretive Framework, in: Analele Universităţii "Ovidius" Constanţa, Seria Istorie, Vol. 8, 2011. Rezensionen (Auswahl)/ Reviews (Selection)
Micu, Cornel: Review to Katherine Verdery, What was Socialism and What Comes Next, in: Murgescu, Bogdan (ed.): Revoluţia Română din Decembrie 1989. Istorie şi memorie [The Romanian Revolution from December 1989. History and Memory], Iaşi 2007.