Year 2012

© Imre Kertész Kolleg Jena

Professor Constantin Iordachi

Fellow


from July 2013 - June 2013
Mail iordachinc(at)ceu(dot)hu

© Imre Kertész Kolleg Jena

Dr Dietmar Müller

Fellow


from April 2012 - March 2013
Mail muellerd(at)uni-leipzig(dot)de

© Imre Kertész Kolleg Jena
©Diana Joseph

Dr Lidia Jurek

Fellow


from September 2012 - February 2013
Mail jurek.lidia(at)gmail(dot)com

© Imre Kertész Kolleg Jena
© Alexander Walter

Dr Guido Hausmann

Fellow


from December 2012 - January 2013
Mail guido.hausmann(at)geschichte.uni-freiburg(dot)de

© Louisa Reichstetter

Professor Béla Tomka

Fellow


from January - December 2012

Mail tomka(at)hist.u-szeged(dot)hu

© Louisa Reichstetter

Dr Viorel Achim

Fellow


from January - December 2012

Mail viorelachim@hotmail.com

© Louisa Reichstetter

Dr Péter Apor

Fellow


from January - December 2012

Mail aporp(at)ceu(dot)hu

© Imre Kertész Kolleg Jena

Dr Jolanta Mickute

Fellow


from July 2012 - March 2013
Mail jmickute(at)umail.iu(dot)edu 

© Imre Kertész Kolleg Jena

Professor James Mark

Fellow


from July - December 2012

Mail J.A.Mark(at)exeter.ac(dot)uk


© Imre Kertész Kolleg Jena

Dr Cornel Micu

Fellow


from August - September 2012
Mail micucornel(at)yahoo(dot)com

© Imre Kertész Kolleg Jena

Professor Brian Horowitz

Fellow


from April - August 2012
Mail horowitz2(at)gmail(dot)com

© Imre Kertész Kolleg Jena

Dr Tamás Scheibner

Fellow


from March - August 2012
Mail: scheibner.tamas(at)btk.elte(dot)hu

© Imre Kertész Kolleg Jena

Dr Aleksandar R. Miletić

Fellow


from February - July 2012
Mail armiletic(at)yahoo(dot)com

Dr Martina Baleva

Fellow


from November 2011 - July 2012

© Imre Kertész Kolleg Jena

Dr Svetlana Vassileva-Karagyozova

Fellow


from June - July 2012
Mail: svk(at)ku(dot)edu

© Imre Kertész Kolleg Jena

Dr Piotr Filipkowski

Fellow


from May - June 2012
Mail p.filipkowski(at)karta.org(dot)pl

© Imre Kertész Kolleg Jena

Dr Robert Takács

Fellow


from March - June
Mail: takrobi(at)yahoo(dot)com