Prof. Dr. Béla Tomka

Publikationen


Monographien


A Social History of 20th Century Europe (Im Erscheinen, Routledge)
Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség: Magyarország nemzetközi összehasonlításban az első világháborútól napjainkig [Wirtschaftswachstum, Konsum und Lebensqualität: Ungarn im internationalen Vergleich: Von 1918 bis in die Gegenwart], Budapest 2011.
Trendek, típusok, teljesítmények: jóléti államok a 20. században [Trends, Typen und Erfolge: Sozialstaaten im 20. Jahrhundert], Budapest 2009.
Európa társadalomtörténete a 20. században [Sozialgeschichte Europas im 20. Jarhundert], Budapest 2009.
A jóléti állam Európában és Magyarországon [Der Sozialstaat in Europa und Ungarn], Budapest 2008.
Bevezetés Európa újabb kori társadalom- és gazdaságtörténetébe [Wirtschafts- und Sozialgeschichte des modernen und gegenwärtigen Europas: Eine Einführung], Budapest 2006.
Képes banktörténet. Magyar pénzintézetek a kezdetektől az államosításig [Eine illustrierte Geschichte der ungarischen Banken: Von den Anfängen bis zur Verstaatlichung], Budapest 2006.
Welfare in East and West: Hungarian Social Security in an International Comparison, 1918-1990, Berlin 2004.
Szociálpolitika a 20. századi Magyarországon európai perspektívában [Die Sozialpolitik Ungarns im 20. Jahrhundert in europäischer Perspektive], Budapest 2003.
Családfejlődés a 20. századi Magyarországon és Nyugat-Európában: konvergencia vagy divergencia? [Familienentwicklung in Ungarn und im westlichen Europa im 20. Jahrhundert: Konvergenz oder Divergenz?], Budapest 2000.
A magyarországi pénzintézetek rövid története, 1836-1947 [Eine kurze Geschichte des ungarischen Bankenwesens, 1836-1947], Budapest 2000. (Erste Auflage: Budapest: Gondolat Kiadó, 1996, 132 S.)
Érdek és érdektelenség: a bank-ipar viszony a századforduló Magyarországán, 1892-1913 [Interesse und Desinteresse: Das Verhältnis zwischen Banken und Industrie in Ungarn zur Jahrhundertwende, 1892-1913], Debrecen 1999.
A Harmadik Birodalom. A kutatás új útjai [Das Dritte Reich: Neue Forschungsrichtungen], Szeged 1998.


Herausgeberschaften


Korok és korszakolás a történetírásban [Periodiserungen der Geschichte]. Ein Sonderheft der Zeitschrift Aetas, Jg. 25 (2010), Nr. 4.
Mitherausgeber: Halmos, Károly / Klement, Judit/ Pogány, Ágnes: A felhalmozás míve. Tanulmányok Kövér György tiszteletére [Die Kunst der Akkumulation: Studien zu Ehren von György Kövér], Budapest 2009.
Magyarország 19-20. századi gazdaság- és társadalomtörténete [Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ungarns im 19. und 20. Jahrhundert]. Aetas, Jg. 18 (2004), Nr. 1.
Összehasonlító történetírás [Vergleichende Geschichte]. Ein Sonderheft der Zeitschrift Aetas, Jg. 14 (2000), Nr. 4.
A Habsburg Birodalom a 19. században [Die Habsburgermonarchie im 19. Jahrhundert]. Ein Sonderheft der Zeitschrift Aetas, Jg. 11 (1997), Nr. 4.
Összehasonlító gazdaság- és társadalomtörténet Magyarországon [Vergleichende Wirtschafts- und Sozialgeschichte des modernen Ungarns]. Ein Sonderheft der Zeitschrift Aetas, Jg. 8 (1994), Nr. 3.
Historiográfia - Körkérdés a magyar történetírás szerkezetéről [Historiographie - Die Struktur historischen Schreibens in Ungarn]. Ein Sonderheft der Zeitschrift Aetas, Jg. 7 (1993), Nr. 4.
Bankok a 19-20. századi Magyarországon [Bankwesen in Ungarn im 19. und 20. Jahrhundert]. Ein Sonderheft der Zeitschrift Aetas, Jg. 6 (1992), Nr. 3.


Aufsätze (Auswahl)


"European integration and social policy from an East Central European perspective," in: Bauerkämper, Arnd/ Kaelble, Hartmut (Hrsg.): Gesellschaften in der europäischen Integration seit den 1950er Jahren. Migration - Konsum - Sozialpolitik - Repräsentationen, Stuttgart 2012, S. 123-132.
"Gazdasági változások és a fogyasztás alakulása a huszadik századi Magyarországon [Wirtschaftlicher Wandel und Konsummuster in Ungarn im 20. Jahrhundert], in: Kovács Kiss, Gyöngy/ Romsics, Ignác (Hrsg.): A mi 20. századunk, Cluj-Kolozsvár 2011, S. 101-179.
zus. mit: Szikra, Dorottya: "Social Policy in East Central Europe: Major Trends in the 20th Century", in: Cerami, Alfio/ Vanhuysee, Peter (Hrsg.): Post-Communist Welfare Pathways: Theorizing Social Policy Transformations in Central and Eastern Europe, Basingstoke 2009, S. 17-34.
"Social Solidarity in East Central Europe: Strong Welfare and Weak Labour?" in: Strath, Bo/Magnusson, Lars (Hrsg.): European Solidarities: Tensions and Contentions of a Concept. Brussels 2007, S. 171-192.
"The Politics of Institutionalized Volatility: Lessons from East Central European Welfare Reforms," in Tomasz Inglot, Hrsg., Fighting Poverty and Reforming Social Security: What Can Post-Soviet States Learn from New Democracies in Central Europe? Washington DC 2007, S. 67-85.