Dr. Maciej Górny

Publikationen


Monographien (vollständig)


"Die Wahrheit ist auf unserer Seite". Nation, Marxismus und Geschichte im Ostblock, üb. v. Peter Oliver Loew, Błażej Białkowski u. Andreas Warnecke, Köln - Weimar - Wien 2011.
Przede wszystkim ma być naród. Marksistowskie historiografie w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2007.
Między Marksem a Palackým. Historiografia w komunistycznej Czechosłowacji, Warszawa 2001.


Herausgeberschaften (vollständig)


Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe (1770-1945). Texts and Commentaries, vol. 3/2: Modernism - Representations of National Culture, Hg. Ahmet Ersoy, Maciej Górny, Vangelis Kechriotis, Budapest - New York: CEU Press, 2010.
Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe (1770-1945). Texts and Commentaries, vol. 3/1: Modernism - Creation of the Nation State, Hg. Ahmet Ersoy, Maciej Górny, Vangelis Kechriotis, Budapest - New York: CEU Press, 2010.
Deutschland, Polen und der Zweite Weltkrieg. Geschichte und Erinnerung, Hg. Jerzy Kochanowski, Beate Kosmala, unter Mitarbeit von Maciej Górny, Andreas Mix, Potsdam-Warschau: DPJW, 2009 (zweite, erweiterte Auflage erscheint voraussichtlich 2011).
Polska - Niemcy. Wojna i pamięć, Hg. Jerzy Kochanowski, Beate Kosmala, unter Mitarbeit v. Maciej Górny, Andreas Mix, Warszawa-Poczdam: PNWM, 2009 (zweite, erweiterte Auflage erscheint voraussichtlich 2011).
Polska - Niemcy Wschodnie 1945-1990. Wybór dokumentów, Bd. 3: 1956-1957, bearb. v. Maciej Górny, Mateusz J. Hartwich, Warszawa 2008.
Polnische Perspektiven, Hg. Dorota Danielewicz-Kerski, Maciej Górny, Berlin: Berlin 2008.


Aufsätze (Auswahl)


Historical Writing in Poland, Czechoslovakia, and Hungary, in: The Oxford History of Historical Writing / ed. by Axel Schneider and Daniel Woolf. - Vol. 5: Historical Writing Since 1945. - Oxford : Oxford University Press, 2011, S. 243-265.
"Wschodnie barbarzyństwo" i "kultura" w refleksji charakterologicznej okresu I wojny światowej, "Przegląd Wschodni" XI (2010), 2, S. 341-364.
Národ a revoluce. Rok 1918 v kontextu "pokrokových tradic" národních dějin ve středovýchodní Evropě, in: 1918. Model komplexního transformačního procesu?, Hg. Lucie Kostrbová, Jana Malinská, Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010, S. 51-62.
Völkerkrieg - Rassenkrieg. Völkercharakterologie und die beiden Weltkriege in Ostmitteleuropa, in: Österreichisch - polnische militärische Beziehungen im 20. Jahrhundert, Hg. Claudia Reichl-Ham, Irmgard Nöbauer, Wien: Heeresgeschichtliches Museum 2010, S. 89-110.
(mit Justyna Górny) Nasze Niemcy, nasz Berlin, in: Moje Niemcy - moi Niemcy, Hg. Hubert Orłowski, Poznań: Instytut Zachodni 2010.


Rezensionen (Auswahl)


Turda, Marius: Modernism and Eugenics. Basingstoke 2010, in: H-Soz-u-Kult, 20.04.2011, <.>http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2011-2-055>.
Jerzy Kłoczowski and Hubert Łaszkiewicz (eds.), East-Central Europe in European History. Themes & Debates, Acta Poloniae Historica 102 (2010), S. 221-224.
Jedlicki, Jerzy: Błędne koło, 1832-1864. Warszawa 2008, in: H-Soz-u-Kult, 23.06.2009, <.>http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2009-2-219>.
Janowski, Maciej: Narodziny inteligencji (1750-1831). Warszawa 2008, in: H-Soz-u-Kult, 23.06.2009, <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2009-2-219>.
Micińska, Magdalena: Inteligencja na rozdrożach, 1864-1918. Warszawa 2008, in: H-Soz-u-Kult, 23.06.2009, <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2009-2-219>.